EU4PFM

Інтерв’ю з керівницею команди проєкту EU4PFM пані Юргітою Домейкієне та міжнародним експертом з питань податків паном Паулюсом Маяускасом

— Чи є в Литві Закон «Про адміністративну процедуру» і коли він був прийнятий? Чи було це умовою вступу до ЄС?

Юргіта Домейкієне (Ю. Д): У Литві ми маємо чинний Закон про адміністративну процедуру (LPA), який також охоплює регулювання адміністративних процедур. Закон набув чинності 17 червня 1999 року. Після цього було внесено кілька поправок до правового акту. Дуже важливо було розробити правила, які регулюють діяльність державного управління в Литві, щоб забезпечити відповідність принципам законодавства ЄС і практиці Європейського суду всіх адміністративних процедур та захисту особистих прав в адміністративних справах.

— Наскільки це стосується податкової сфери?

Паулюс Маяускас (П. М.): Закон про адміністративну процедуру охоплює встановлення фундаментальних принципів державного управління, визначає рамки діяльності для органів державного управління та окреслює фундаментальні аспекти організації адміністративних процедур.

Водночас Законом про адміністрування податків встановлено спеціальні правила розгляду податкових спорів, які забезпечують особливий порядок розгляду позовів, пов’язаних із визначенням бази оподаткування. Вони також містять інструкцію, як надати платнику податків можливість отримати кваліфіковану, обґрунтовану та вичерпну відповідь на питання, пов’язане з податками.

Перш за все, це стосується результатів податкової перевірки. Порядок також поширюється на скарги платників податків, до прикладу, на відмову у звільненні від сплати штрафів, пені або зарахування переплати податку. Це ті категорії скарг, які потребують особливої уваги та професійних навичок з боку податківців. Зазвичай на вирішення спору також йде більше часу, та водночас така процедура значно зменшує кількість справ, які надходять до суду.

Однак положення Закону про адміністративну процедуру мають таке ж значення у сфері податкового адміністрування, якщо ми говоримо про інші категорії скарг фізичних осіб та компаній щодо потенційно протиправної діяльності податківців. Як правило, розслідування таких справ має такий же характер, як і в інших сферах державного сектору, і їх можна легше та швидше вирішити за допомогою звичайних, загальних процедур, встановлених Законом про адміністративну процедуру.

Отже, позови, які не підлягають вирішенню за спеціальним порядком податкових спорів, розглядаються відповідно до Закону про адміністративну процедуру .

У будь-якому випадку, під час податкових спорів або стандартних адміністративних процедур, податковий орган повинен дотримуватись загальних принципів Закону, таких як верховенство права, обґрунтованість, пропорційність, своєчасність та результативність, що є важливим для формування клієнтоорієнтованого підходу та ефективного надання податкових послуг.

Слід зазначити, що Закон про адміністративну процедуру Литви регулює не лише адміністративні процедури, пов’язані з наданням державних послуг та вирішенням спорів. Він запроваджує загальні адміністративні правила, які застосовуються у процедурах контролю діяльності бізнесу. Закон, однак, прямо говорить, що вони не застосовуються до адміністрування податків, оскільки податкові перевірки та інші заходи контролю детально описані в Законі про адміністрування податків.

Партнерський проєкт: Як Закон про адміністративну процедуру підвищує довіру до податкової системи: досвід Литви

Дайджест NV Преміум Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV Підпишись Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

— Які були основні перешкоди в застосуванні загальних положень адміністративної процедури у сфері оподаткування? Як вдалося вирішити ці виклики?

Ю. Д.: Як вже згадувалося раніше, процедура вирішення податкових спорів спеціально встановлена Законом про адміністрування податків у Литві, тоді як Закон про адміністративну процедуру фокусується безпосередньо не на податкових питаннях, а на правовому регулюванні взаємодії між фізичними особами, бізнесом та публічними установами в ширшому сенсі.

Таким чином, основним викликом було збереження балансу між врахуванням конкретних потреб, пов’язаних з податковими процедурами, та визнанням основних елементів загальних адміністративних процедур, установлених Законом про адміністративну процедуру. Для вирішення цього виклику Литва впровадила додаткове законодавство, таке як вторинне законодавство, а також коментарі до податкового законодавства, які надають детальні настанови щодо податкових спорів та загальних адміністративних процедур.

— Який був вплив загальної адмінпроцедури, яка описана в Законі про адміністративну процедуру, на сферу оподаткування?

П. M.: Загальна адміністративна процедура, яка описана в Законі про адміністративну процедуру, мала кілька практичних наслідків. Наприклад, вона сприяла більшій прозорості в податковій процедурі, оскільки встановила чіткі правила та процедури для адміністративних дій, що забезпечило більше розуміння платниками податків їх прав, обов’язків та процесів, що з ними пов’язані.

Закон про адміністративну процедуру також поліпшив правові гарантії для платників податків у їх взаємодії з податковими органами. Забезпечуючи право осіб бути почутими, представляти докази та мати доступ до відповідної інформації під час адміністративних процедур. Це посилює правові захисти та запобігає свавільним вчинкам. Загальна адміністративна процедура сприяла спрощенню адміністративних процесів в цілому, встановлюючи чіткі процедури та терміни для дій, що сприяє більшій ефективності та передбачуваності в адмініструванні податків. Щодо довгострокового впливу на якість послуг, Закон сприяв загальному покращенню адміністративних послуг, наданих податковими органами. Шляхом встановлення чітких процедур, підвищення прозорості та забезпечення правових гарантій, цей закон має вплив на розвиток культури професіоналізму, відповідальності та ефективності в системі оподаткування. Це, в свою чергу, сприяє наданню вищої якості послуг платникам податків, а якість податкової адміністрації є важливим елементом сприятливого бізнес-середовища.

— Чи допомагає загальна адмінпроцедура, яка описана в Законі про адміністративну процедуру, в захисті прав бізнесу?

Ю.Д.:. Закон про адміністративну процедуру допомагає у захисті прав бізнесу у декількох аспектах, створюючи чіткі, уніфіковані правила та процедури для адміністративних дій. А також забезпечуючи механізми для захисту прав бізнесу у його взаємодії з публічними органами, зокрема з податковою адміністрацією. Одним із значних аспектів є захист від надмірних адміністративних дій. Він забезпечує відповідність адміністративних дій та стежить, щоб права бізнесу не були порушені.

— Чи може загальна адмінпроцедура, яка описана в Законі про адміністративну процедуру, потенційно вплинути на зменшення корупції в публічному управлінні?

Ю.Д:. Є кілька способів, якими загальна адмінпроцедура може впливати на зменшення корупції. Передусім, він забезпечує, що публічні посадовці несуть відповідальність за свої дії та рішення, оскільки бізнес та фізичні особи мають право оскаржити будь-яке адміністративне рішення за допомогою правових засобів та апеляцій. Ця відповідальність, наявність механізмів контролю та право оскарження дій будь-якого публічного адміністратора діють як засоби запобігання корупційній поведінці.

— Як загальна адміністративна процедура поєднується з цифровізацією державних послуг, зокрема в податковій сфері? Який досвід у Литви з цим?

Ю.Д.: Ініціативи з цифровізації оподаткування спрямовані на спрощення адміністративних процедур та зменшення паперової роботи. Загальна адмінпроцедура, яка описана в Законі про адміністративну процедуру, підтримує ці зусилля, створюючи правову основу для впровадження цифрових рішень, що дозволяє швидше та ефективніше проводити адміністративні дії.

Зокрема, загальна адмінпроцедура передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі органів державного управління. Це включає норми, що стосуються використання електронних документів, управління системою електронного обміну та передумов для надання електронних послуг.

Загалом Закон уніфікує адміністративні процедури та пристосовується до цифровізації, що пропонує численні переваги як для платників податків, так і для податкових органів. Впровадження єдиного процесу спрощує й забезпечує ефективне контролювання відповідей на скарги, що дозволяє швидко та послідовно реагувати на них, мінімізуючи можливість затримок або недбалості. Крім того, уніфікованість процедур разом із цифровими рішеннями дозволяє створити автоматизований контроль за реакцією в системі, що забезпечує запис кожного кроку процесу скарги та його легке відстеження. Це сприяє більшій відповідальності та прозорості.

Крім того, цифровізація полегшує обмін даними між різними державними органами, що дозволяє спрощувати процеси та уникати дублювання зусиль. ЗАП забезпечує дотримання правил захисту даних та конфіденційності, одночасно сприяючи ефективному обміну даними для покращення якості та швидкості адміністративних послуг. Загалом, поєднання загальної адмінпроцедури з цифровізацією податкових послуг у Литві сприяло більш ефективним, доступним та зручним адміністративним процесам, від яких отримують перевагу як платники податків, так і державні органи.

— На вашу думку, введення загальної адмінпроцедури, яка описана в Законі про адміністративну процедуру, ускладнило роботу в податковій сфері?

Ю.Д:. Спочатку введення загальної адмінпроцедури може призвести до викликів у сфері податкового адміністрування. Кожного разу, коли впроваджується нова правова основа, необхідна адаптація та знайомство зацікавлених сторін. Проте це були тимчасові перешкоди, які успішно вирішено кілька років тому в Литві.

— Яке сприйняття суспільства та бізнесу податкових служб у Литві? Як воно змінилося з часу введення загальної адмінпроцедури?

П.М.: Податкове адміністрування відіграє важливу роль у забезпеченні збору доходів для державного бюджету, одночасно надаючи послуги платникам податків. Якість послуг податкового адміністрування є ключовим елементом для створення безпечного бізнес-середовища та часто впливає на рішення щодо інвестицій.

В останні роки Литва активно працює над розвитком клієнтоорієнтованої та сервісної податкової адміністрації замість суто виконавчого та контролюючого органу. Заохочення добровільного виконання податкових зобов’язань вважається найефективнішим методом для збільшення податкових надходжень та зменшення тіньової економіки. Дані податкового адміністрування Литви свідчать про зростання рівня задоволеності клієнтів Податкової адміністрації протягом років.

У 2021 році рівень задоволеності склав 8,26 балів, а в 2022 році він ще зріс до 8,41 балів.

Також, в останні роки відбулося значне зменшення розриву в ПДВ в Литві, що є найвищим зменшенням порівняно з попередніми роками. Згідно з дослідженням, опублікованим Європейською комісією (ЄК) у грудні 2022 року, розрив ПДВ в Литві склав 19,3% у 2020 році. Він зменшився на 1,6% порівняно з 2019 роком і становив 14,3 відсотка у 2021 році, що на 5% нижче, ніж у 2020 році. Немає сумніву, що на позитивні зміни у поведінці платників податків та добровільній сплаті податків також впливають прозорі, справедливі, ефективні та уніфіковані процедури адміністрування, які підвищили довіру до податкової адміністрації та її послуг.

От Admin